Forside

Orø Beboerforening blev etableret i 1977, med det formål at varetage Orøs og øboernes interesser for Orø som et helårssamfund.

Foreningen har godt 200 medlemmer og man kan at blive medlem af Orø Beboerforening ved at melde ind via menupunktet Medlemskab. Kontingentet er kr. 175,- for indeværende år pr. person.

Orø Beboerforening deltager aktivt i Sammenslutningen af Danske Småøer, som varetager de 27 medlemsøers – her iblandt Orø – interesser overfor bl.a. Folketinget. Ø-sammenslutningens formål er at bevare og udvikle de små helårssamfund på øerne.

Du er altid velkommen til at kontakte os på mail .

Orø Beboerforening er at finde på Facebook som Orø Beboerforening.