Forside

Orø Beboerforening blev etableret i 1977 og har siden varetaget beboernes interesser på Orø.

Vi er i dag godt 200 medlemmer, og man kan melde sig ind på denne hjemmeside under menupunktet Medlemskab.

Kontingentet er kr. 175,- om året pr. person.

Vi deltager aktivt i Ø-sammenslutningen, som er et netværk for danske småøer. Se mere herom under dette punkt.

Der afholdes ca. 10 årlige bestyrelsesmøder, dagsorden kommer ud på vores hjemme- og facebookside, samt ved Brugsens opslagstavle ca. en uge før mødet. Mødereferaterne lægges på vores hjemme- og facebookside når de er godkendte. Du er altid velkommen til at kontakte os.