Bestyrelse


 • Formand: Mogens Johansson
  Brøndevej 8
  4305 Orø
  Tlf. 2392 0727
  E-mail

 • Næstformand: Lilian Petersen

 • Kasserer: Knud Ahm
  Tlf. 2714 8782
  E-mail

 • Sekretær: Helene Garly

 • Best.medlem: Birgitte Larsson

 • Best.medlem: Sofie Sanderhage Båth


 • Repr. i Danske Småøer: Sofie Sanderhage Båth - E-mail

 • Revisor: Bo Overgaard-Høifeldt

 • Revisorsuppleant: Peter Bach Larsen

 • Bestyrelsessuppleant: Helene Garly